Formator

FORMATOR     - cod COR 242401 - 90 ore - 400 lei;
Teme :

· Formatorul - statut, profil, rol; 
· Principiile educaţiei adulţilor; 

· Etapele procesului de formare; 
· Metode şi tehnici de formare; 
· Elaborarea programei analitice; 
· Planificarea şi structurarea lecţiei; 
· Etapele elaborării unui program de formare profesională; 
· Evaluarea cursanţilor, formatorilor şi a sesiunii de formare; 
· Revizuirea şi promovarea programului; 
· Aspecte psihologice în procesul de formare; 
· Comunicarea în procesul de formare.