Pedagog de recuperare

PEDAGOG DE RECUPERARE - cod COR 235205 – 90 ore – 400 lei
Teme :

· Construirea stimei de sine, a sentimentului propriei valori, la persoanele cu dizabilităţi
· Stimularea valorizării persoanei cu dizabilităţi şi educarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de lume
· Discriminare şi etichetare- modalităţi de combatere
· Organizarea diferenţiată sau personalizată a conţinuturilor curriculare
· Diferenţierea curriculară în viziunea UNESCO
· Principii şi obiective de adaptare curriculară la copii cu CES
· Planul Educaţional Individual la CES