VIZIUNE

Formarea și perfecționarea cadrelor didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul educațional și valorificarea analitico-sintetică a noilor conținuturi educaționale, facilitând  implementarea noilor strategii și tehnologii. Toate aceste demersuri converg în promovarea culturii educaționale, penetrarea sistemului educațional în baza descentralizării și a transferului de responsabilități și asigurarea ambianței adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea programelor de formare etc. De asemenea, se facilitează accesul la reprofilare, omogenizarea metodologică, monitorizarea implicativă,  participarea la colaborare și parteneriatul interinstituțional sau cu actori relevanți din mediul social și comunitar.
În concluzie, formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o prioritate esențială a Asociaţiei Didakticos Timişoara activitățile întreprinse de instituție în acest sens având un real impact în creșterea calității serviciilor educaționale la nivel local, județean și regional, contribuind la îmbunătățirea continuă a sistemului național de educație în sensul adaptării la noile exigențe sociale.