Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor Asociaţiei Didakticos Ne dorim în continuare să menţinem/ dezvoltăm colaborarea profesională cu dumneavoastră, respectiv cu compania / instituţia pe care o reprezentaţi.

Parte din responsabilitatea Asociaţiei Didakticos în relaţia cu dumneavoastră este şi modul în care avem grija de datele dvs. personale pe care ni le-aţi pus la dispoziţie anterior, cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi, lucru pe care ni-l dorim, cu prilejul unei colaborări profesionale viitoare.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentului document.

CINE SUNTEM?

Asociaţia Didakticos este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în TIMIŞOARA, Str. CALEA TORONTALULUI, NR. 10, jud. Timiş,  având CUI RO16661602.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la solicitările plasate, evaluării serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare  și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, monitorizare a vânzărilor,  sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, serie și număr C.I./B.I., adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon, id pentru conectare , Asociaţia Didakticos.

Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care Asociaţia Didakticos va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Înregistrare cont pe site-ul https://www.didakticos.ro/.
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

PROCESAREA PLĂŢILOR ONLINE

Pentru a vă oferi opțiunea plății online, folosim platforma de procesare plăți NETOPIA PAYMENTS. Atunci când optați pentru plata online, veți fi redirecționat către platforma NETOPIA PAYMENTS, în care vi se vor solicita anumite date personale în funcție de metoda de plată aleasă - spre exemplu, datele de card (numărul cardului, numele & prenumele deținătorului cardului, data expirării și codul de securitate de pe spatele cardului). Aceste date sunt folosite strict pentru procesarea plății prin intermediul platformei NETOPIA PAYMENTS și nu ne sunt comunicate. În anumite situații, putem transmite direct către platforma NETOPIA PAYMENTS o serie de informații cu privire la tranzacție, anume: valoarea tranzacției, număr de telefon si adresa e-mail (dacă acestea au fost completate în contul clientului). Pentru a putea asigura urmărirea tranzacțiilor și decontarea plăților, NETOPIA PAYMENTS ne furnizează rapoarte cu privire la plățile pe care le încasăm. Aceste rapoarte pot includ date personale ale plătitorilor (nume, prenume, e-mail, nr. telefon, adresa billing). NETOPIA PAYMENTS ne transmite aceste date ca parte a serviciilor de procesare a plăților.

În cazul în care apar probleme legate strict de procesarea plății dvs., veți putea fi contactat în mod direct de către reprezentanții NETOPIA PAYMENTS pentru soluționarea acestora. Platforma NETOPIA PAYMENTS prelucrează datele dvs. personale în calitate de operator independent pentru procesarea plății online. Puteți consulta mai multe detalii despre politica acestora de prelucrare a datelor dvs. personale colectate în vederea procesării plății aici: https://netopia-payments.com/nota-de-informare-gdpr-platitori/

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a aplicaţiilor şi website-urilor, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
2. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de trimite SMS - numărul de telefon;
5. Servicii de procesare plăți - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
6. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
8. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

  •  dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Asociaţia Didakticos o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Asociaţia Didakticos poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
  •  dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Asociaţia Didakticos a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;Asociaţia Didakticosva comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
  •  dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Asociaţia Didakticos ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Asociaţia Didakticos are obligația de a șterge datele respective, atunci când:

(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Asociaţia Didakticos în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;

Asociaţia Didakticos va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

  • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Asociaţia Didakticosrestricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:

(i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Asociaţia Didakticos să verifice exactitatea datelor;

(ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii) Asociaţia Didakticos nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Asociaţia Didakticos prevalează asupra drepturilor Dvs.;

Asociaţia Didakticos va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

  •  dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Asociaţia Didakticos, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Asociaţia Didakticos la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
  • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Asociaţia Didakticos pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: 

Str. CALEA TORONTALULUI, NR. 10, Timişoara, jud. Timiş
 Telefon:

+40 723 444 955

email: didakticos@yahoo.com

Asociaţia Didakticos vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Asociaţia Didakticos gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Asociaţia Didakticos poate:
(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Asociaţia Didakticos, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!