MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 MANAGEMENTUL CALITĂŢII   30 CREDITE - 450 lei; 

 • Discipline

  Teme

  Bibliografie

  Management educațional
  • Educația-factor al dezvoltării personalității umane
  • Management educațional
  • Managementul comunicării
  • Politici educaționale

  1. Chivu, Roxana, Elemente generale de managementul educației, Editura Meronia, București, 2008

  2. Bocoș, Mușata, Jucan, Dana, Fundamentele pedagogiei:teoria și metodologia curriculu-ului, Editura Paralela 45,Bucuești, 2008

  3. Constantin, T.,Managementul resurselor umane, Editura Institutul European, Iaşi, 2002

  4. Cobianu-Băcanu M.,Şcoala românească încotro?, Editura Paralela 45, Piteşti, 2004

  5. Tudorică , Roxana, Introducere în managementul educaţiei, Bucureşti, Editura Meronia, 2005

  6. Ministerul Educației și Cercetării, Mnaagement educațional pentru instituțiile de învățământ, Editura Tipogroup Press, București, 2001

  7. Șerban, Iosifescu, Rădulescu, Eleonora, Andrei Adina, , Management educațional-Module pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic, Editura Techno Meia, București, 2005

  8. Tudorică, Roxana, Managementul educației în context european, Editura Meronia, București, 2007

   

  Calitatea

  educaţiei

  • Provocările mileniului III
  • Conceptul și filosofia calității
  • Cultura calității în școală

  Tudorică, Roxana, Introducere în management educational, Editura Meronia, București, 2005

  Ministerul Educației și Cercetării, Asigurarea calității în educație, vol.I și II,.Editura Școala Gălățeană, 2005

  Iosifesci, Șerban, Calitatea educației/ concept, principia, metodologii, Editura Educația 2000+, București, 2008

  Pânișoară, Georgeta, Pânișoară Ion-Ovidiu, Mangaementul resurselor umane, Editura Polirom, Iași, 2005

  Managementul

  calității educației

  oferite de școală

  • Sistemul de management al calității educației
  • Școala-furnizor de calitate
  • Modele de management al calității
  • Tudorică, Roxana, Introducere în management educational, Editura Meronia, București, 2005
  • Ministerul Educației și Cercetării, Asigurarea calității în educație, vol.I și II,.Editura Școala Gălățeană, 2005
  • Iosifesci, Șerban, Calitatea educației/ concept, principia, metodologii, Editura Educația 2000+, București, 2008
  • Pânișoară, Georgeta, Pânișoară Ion-Ovidiu, Mangaementul resurselor umane, Editura Polirom, Iași, 2005
  • ******* Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii, Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării, www.presidency.ro
  • Evers H(2003) – Transition towards a Knowledge Society, Revue of Comparative Sociology, Vol 2, Issue 1, pp 355-373
  • Burch, S. (2006) - The Information Society – the Knowledge Society, extras din http://vecam.org/article517.html
  • Militaru C., Pavel A., Zanfir A. – Politici în domeniul calităţii educaţiei la nivelul Uniunii Europene, Euromentor, Vol II, Nr. 1/ martie 2011
  • Dăianu D.(coord.) - România şi agenda Lisabona, Raportul Grupului de Economie Aplicată şi al Centrului Român pentru Politici Economice, Bucureşti, Noiembrie 2005
  • Crişan Al. - Învăţământul românesc faţă cu Uniunea Europeană, http://EurActiv.ro
  • Bumbuc Şt.- Profesionalizarea procesului de formare pentru cariera didactică. Modele teoretice şi applicative. – Teza de doctorat, Universitatea Bucureşti, Şcoala doctorală de Ştiinţele educaţiei, 2007
  • Gliga L (coord.) – Standarde profesionale pentru profesia didactică, Bucureşti, 2002

  Principii, domenii şi standarde în domeniul calităţii educației. Evaluarea internă și externă a şcolii

  • Asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar
  • Legislația calității educației în România
  • Procesul de evaluare instituțională
  • LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  • HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
  • HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.
  • Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
  • Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – anexa H.G. nr. 21/10.01.2007.
  • Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie - anexă la H.G. nr. 22/25.01.2007.
  • Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – anexa H.G. nr. 21/10.01.2007.
  • Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - anexă la O.M.Ed.C. nr. 5337
  • https://calitate.aracip.eu
  • http://aracip.edu.ro